Boligadvokat

Boligadvokatene i Advokatfirmaet Advokat.no bistår deg med å selge boligen selv, ved reklamasjon dersom du oppdager mangler ved boligen etter boligkjøp og med andre boligrettslige og eiendomsrettslige problemstillinger. Benytt advokat når du selger din bolig. Vi har kontorer i Oslo, Drøbak, Tønsberg og Stavanger.

Slide 1

Advokat bolig

Advokatfirmaet Advokat.no bistår deg i eiendoms- og boligrelaterte spørsmål vedrørende reklamasjon, nabotvister, salg av bolig mv. Trykk på bildet ovenfor for å lese mer om hva du kan bruke en boligadvokat til.

Selge bolig selv

Ønsker du å spare penger ved å selge boligen selv? Eiendomsmeglere tar 2-3 prosent provisjon, og nå har det blitt enkelt å annonsere på Finn.no. Selv boligen selv, men overlat deler av prosessen til en boligadvokat.

Reklamasjon av bolig

Har du kjøpt en bolig, for så å oppdage råte, sopp eller at boligens areal er lavere enn opplyst? Dersom du oppdager mangler etter boligkjøp er det svært kort frist for å reklamere. Da burde du kontakte en boligadvokat raskt.

Advokat boligsalg

Har du funnet en kjøper selv? Eller ønsker du av andre grunner advokatbistand til hele eller deler av boligsalget? Kanskje du kan stå for deler av salget selv, slik at du sparer utgifter. Våre advokater skreddersyr en løsning etter ditt behov.

Boligadvokatene i Advokatfirmaet Advokat.no AS representerte en klient i forbindelse med reklamasjon av boligkjøp grunnet arealavvik. Klient ble i forlik mellom partene tilkjent nærmere 200 000 kr i prisavslag og erstatning.